Support
Realite
เบอร์โทร/Tel : 02-512-2751, แฟกซ์/Fax : 02-512-5531-2
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
warut.stuartz@gmail.com | 2017-05-15 17:02:35.0 | Hits  358
ทางบริษัท เวสเท็ค คอมโพเนนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ธนาคารอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ไว้วางใจเลือกใช้หลอดไฟ LED T8 กับทางบริษัทฯ จำนวนมากกว่า 40,000 หลอด
warut.stuartz@gmail.com | 2016-03-08 13:43:12.0 | Hits  953
หลอดไฟ LED ดีอย่างไร ปัจจุบันหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพการให้พลังงานแสงสว่างที่ระดับสูงถึง 120 ลูเมน/วัตต์ สูงกว่าหลอดไฟฟ้าแบบขดลวดที่มี ประสิทธิภาพที่ระดับ 15 ลูเมน/วัตต์ หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซ็นต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพถึง 80 – 100 ลูเมน/วัตต์ อย่างไรก็ตาม แสงสว่างของหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์จะกระจายออกไปทุกทิศทาง ทำให้แสงกระจายโดยสูญเปล่าเป็นจำนวนมาก ขณะที่แสงสว่างของหลอดไฟ LED จะส่องไปเฉพาะจุดด้านหน้าเท่านั้น ดังนั้นประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED จึงนับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ในเรื่องของก...
warut.stuartz@gmail.com | 2015-09-08 11:11:31.0 | Hits  1322
หลอดไส้ หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นั้น จะมีข้อเเตกต่างจาก หลอดไฟ LED หลายอย่างเช่น 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์มีสารปรอทอยู่ในหัวตัว หลอด ถ้าเกิดทำหลอดไฟแตกแล้วเกิดไปเหยียบเศษของหลอดไฟนั้น โดยไม่ล้างแผลทันที จะทำให้เป็นอันตรายร้ายแรง 2. หลอดไส้, หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีอายุการใช้งานที่น้อย ยิ่งถ้าเราเปิดตลอด 24 ชั่วโมงแล้วล่ะก็อายุการใช้งานก็จะลดหลั่นไปจากเดิมเรือยๆ 3. หลอดไส้, หลอดฟลูออเรสเซนต์ กินไฟมาก ถ้าเปิดใช้งานไว้ตลอด 24 ชั่วโมง และทำให้เปลืองพลังงานไฟฟ้าของประเทศเป็นอย่างมาก หลายๆประเทศจึงประกาศยกเลิกใ...
warut.stuartz@gmail.com | 2015-08-05 11:02:14.0 | Hits  2484
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลอด LED มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตหลอด LED ได้แก่ มาตรฐาน IESNA LM–80: Approved Method for Measuring Lumen Depreciation of LED Light Sources มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดค่าของ Lumen Maintenance ของหลอด LED วิธีที่กำหนดในมาตรฐานไม่ได้เป็นการวัดโดยตรงจากดวงโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด เนื่องจากหลอด LED มีความไวต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นมาตรฐาน LM–80 จึงกำหนดให้ต้องทดสอบที่อุณหภูมิที่ต่างกัน 3 อุณหภูมิ ได้แก่ 50 ๐C, 85 ๐C และอุณหภูมิลำดับที่ 3 ให้...
warut.stuartz@gmail.com | 2015-07-01 11:09:04.0 | Hits  1815
Q: LED คืออะไร? A: LED (Light Emitting Diode) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่สามารถเปล่งแสงได้เมื่อมีกระแส ไฟฟ้าไหลผ่านในปริมาณและทิศทางที่เหมาะสม เรียกกันทั่วไปว่า ไดโอด Q: LED ประหยัดไฟได้อย่างไร? A: หลอดไฟปกตินั้น สมมุติว่าใช้กำลังไฟฟ้า100ส่วน แต่อาจให้แสงจริงๆแค่ส่วนนึงของกำลังไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนที่เหลือนั้นจะกลายเป็นการสูญเสียในรูปความร้อนและรังสีที่มองไม่เห็น เรียกได้ว่าประสิทธิภาพของแสงที่ออกมานั้นต่ำเมื่อเทียบกับกำลังไฟฟ้าที่เรา ต้องเสีย แต่ LED นั้น สามารถให้ในส่วนของแสงที่...
warut.stuartz@gmail.com | 2015-06-24 23:54:03.0 | Hits  1201
ทำไมต้องหลอด LED? จากกระแสตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ อย่างมากมาย หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน แต่จริงๆ แล้วมีการเริ่มต้นใช้ในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 และได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ. 1996 หลังจากมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถนำมาใช้ทดแทนหลอดไฟประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการสูญเสียการใช้พลังงานที่น้อยกว่า สำหรับในประเทศไทยมีการใช้หลอดไฟห...
1