Support
Realite
เบอร์โทร/Tel : 02-512-2751, แฟกซ์/Fax : 02-512-5531-2
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

Realite

 เลขที่บัญชี
752-2-00960-6
 ชื่อธนาคาร
ธนาคาร กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
รำไพ ฉัตรตระกูลชัย
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
ลาดพร้าว 10
 ค่าขนส่ง
แยกค่าขนส่งตามเเต่ละชนิดสินค้า และไม่คิดเเยกเเต่ละชิ้น: สินค้า 1 + ค่าขนส่ง 1 + สินค้า 2 + ค่าขนส่ง 2 + ... + สินค้า N + ค่าขนส่ง N = จำนวนเงินที่ต้องชำระ

 วิธีการสั่งซื้อสินค้า